عربي


Service Three

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quae repudiandae fugiat illo cupiditate excepturi esse officiis consectetur, laudantium qui voluptatem. Ad necessitatibus velit, accusantium expedita debitis impedit rerum totam id. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus quibusdam recusandae illum, nesciunt, architecto, saepe facere, voluptas eum incidunt dolores magni itaque autem neque velit in. At quia quaerat asperiores.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quae repudiandae fugiat illo cupiditate excepturi esse officiis consectetur, laudantium qui voluptatem. Ad necessitatibus velit, accusantium expedita debitis impedit rerum totam id. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus quibusdam recusandae illum, nesciunt, architecto, saepe facere, voluptas eum incidunt dolores magni itaque autem neque velit in. At quia quaerat asperiores.

Service Four

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quae repudiandae fugiat illo cupiditate excepturi esse officiis consectetur, laudantium qui voluptatem. Ad necessitatibus velit, accusantium expedita debitis impedit rerum totam id. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus quibusdam recusandae illum, nesciunt, architecto, saepe facere, voluptas eum incidunt dolores magni itaque autem neque velit in. At quia quaerat asperiores.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quae repudiandae fugiat illo cupiditate excepturi esse officiis consectetur, laudantium qui voluptatem. Ad necessitatibus velit, accusantium expedita debitis impedit rerum totam id. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus quibusdam recusandae illum, nesciunt, architecto, saepe facere, voluptas eum incidunt dolores magni itaque autem neque velit in. At quia quaerat asperiores.


We in Ajman Civil Defence endeavor to provide the best services to our customers and partners by applying vision, message and institutional values of the Ministry of Interior and to achieve its objectives through the assignments and competencies corresponding to :-

  • Participating in achieving the country's strategy and that of the Ministry of Interior and the Emirate of Ajman 2021 According to the future orientation.
  • Preparing and implementing plans to combat fire, disasters, crisis, and to coordinate with partners to achieve the same, educate the community's members about the programs of awareness, prevention and to train them on evacuation operations.
  • Care and ensure the establishments and projects applying preventive safety, providing prevention & safety requirements at all building and means for hazardous materials transport, monitoring their trading through endeavor to provide services of quality and excellence by issuing licenses.
  • Continuous updating in developing Ajman Civil Defence's equipment, systems and tools for firefighting and rescue which fits to the urban development and the geographic nature of the emirate of Ajman.
  • Rescue of lives and properties, firefighting of different types, aiding the injuries, executing evacuation & sheltering operations.
more


ONLINE CHAT